Förändring i Global Growth - Februari 2017

Under månaden avslutades sammarbetet med Goldman Sachs som sedan i somras (2016-06-29) förvaltat JRS Global Growth aktieportfölj. Vi kommer även fortsättningsvis att allokera mellan tillgångsslag och regioner på aktiesidan men aktieexponeringen kommer vara passiv (exponering via terminer och/eller ETF:er). Orsaken till förändringen är uteslutande kostnadsdriven.

 

 

 

 

Välkommen till JRS Fonder

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multi-förvaltarfonder och singel-förvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade