Article Image4

Fond i Fokus - Oktober 2016

Fond i fokus Schroders ISF Japan Opportunities

Fonden utvecklades bättre än jämförelseindex. Både sektor- och aktievalet bidrog positivt. På sektorsidan gav undervikt läkemedel störst bidrag. En aktie som stack ut under månaden var Eagle Industry Co, ett maskinindustribolag, som steg drygt 22 procent.
Fonden investerar i japanska kvalitetsbolag som enligt förvaltaren, Ken Maeda, är undervärderade av marknaden. Till sitt förfogande har förvaltare ett team bestående av 18 analytiker samtliga baserade i Tokyo.

 

 

 

Välkommen till JRS Fonder

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multi-förvaltarfonder och singel-förvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade