2015-04-09

JPMorgan US Select - månadens fond i fokus

JPMorgan US Select utvecklades bättre än fondens jämförelseindex under månaden. Bra aktieval och sektorallokering bidrog positivt till avkastningen. Störst bidrag kom från aktieval i sektorerna halvledare och programvaror samt från biltillverkare och transportbolag. Fonden investerar i stora amerikanska bolag och förvaltas av ett erfaret team som tillsammans har i snitt 25 års erfarenhet av kapitalförvaltning. Förvaltarna har till sitt förfogande ett stort analysteam med fler än 20 analytiker. Teamet använder sig av en egenutvecklad analysmodell som fokuserar på vinster och diskonterar prognostiserade kassaflöden som är beräknade tre år framåt i tiden. Resultatet blir en väldiversifierad, stilkonsekvent och nära sektorneutral portfölj.

Fondens fem största innehav per 2015-03-31:

• Apple
• Wells Fargo
• Google
• Microsoft
• Johnson & Johnson

 

Andreas Söderström
Mandat- och fondanalytiker
JRS Fonder
andreas.soderstrom@jrsfonder.se
+46 8 407 64 18

 

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multiförvaltar- och singelförvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna. Verksamheten är en del av JRS Asset Management som förutom JRS Fonder består av affärsområdena JRS Private Banking och JRS Sports Management.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.Senaste nyheterna

Månader

År