2015-05-11

Schroder ISF Japanese Opportunities - månadens fond i fokus

Fonden utvecklades bättre än dess jämförelseindex under månaden. Bra aktieval och sektorallokering bidrog positivt till avkastningen. Störst bidrag kom från aktieval i sektorerna transportbolag och kemibolag. Förvaltaren har lång erfarenhet av förvaltning av japanska aktier och har till sitt förfogande ett team med 18 analytiker och förvaltare. Samtliga är baserade i Tokyo förutom en som arbetar i London. Fondens investeringsstrategi är att identifiera och investera i undervärderade kvalitetsbolag. Urvalet görs genom att beräkna bolagets verkliga värde baserat på vinstutsikter på medellång och lång sikt samt att i analysen även inkludera kvalitativa faktorer. Förvaltaren agerar långsiktigt och har för avsikt att inneha aktien tills marknaden återspeglar dess värde. Fokus ligger på enskilda bolag vilket gör att fonden över tid kan avvika från index gällande storlek på bolag och sektorvikt.

Fondens fem största innehav per 2015-04-30:

• Sumitomo Mitsui Financial Group
• Itochu
• Sompo Japan Nipponkoa Holdings
• C Uyemura
• Hi-Lex

 

Andreas Söderström
Mandat- och fondanalytiker
JRS Fonder
andreas.soderstrom@jrsfonder.se
+46 8 407 64 18

 

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multiförvaltar- och singelförvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna. Verksamheten är en del av JRS Asset Management som förutom JRS Fonder består av affärsområdena JRS Private Banking och JRS Sports Management.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.Senaste nyheterna

Månader

År