2015-06-08

BlackRock European Equity Income - månadens fond i fokus

Fonden utvecklades bättre än dess jämförelseindex. Bidrag till överavkastningen kom från lands- och sektorallokeringen. Negativt bidrag från aktieval. Förvaltarna investerar främst i stora och medelstora europeiska kvalitetsbolag med en utdelningstillväxt över snittet. Bolagen ska också ha en stark marknadsposition, erfarna företagsledare och framtida vinster ska vara undervärderade av marknaden. Till sitt förfogande har de ett team med 16 analytiker och förvaltare där alla är involverade i analysprocessen. Investeringsmandatet är brett och målsättningen är att generera en direktavkastning som överstiger MSCI Europe index över en rullande fem års period. För närvarade är fonden överviktad i finans-, telekommunikations- och konsumentbolag medan fonden är underviktad i dagligvaru-, råvaru-, industri-, energi-, informationsteknologi- och hälso- och sjukvårdsbolag.

Fondens fem största innehav per 2015-05-31:

• Novartis
• Royal Dutch Shell
• Vodafone Group
• Reed Elsevier
• Sampo

 

Tord Lundgren
Ställföreträdande CIO
JRS Fonder
tord.lundgren@jrsfonder.se
+46 8 407 64 13

 

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multiförvaltar- och singelförvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna. Verksamheten är en del av JRS Asset Management som förutom JRS Fonder består av affärsområdena JRS Private Banking och JRS Sports Management.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.Senaste nyheterna

Månader

År