2015-08-12

Allianz Europe Equity Growth Select månadens fond i fokus

Fonden utvecklades i paritet med jämförelseindex under månaden. Bra aktieval inom kläd- och hälsovårdssektorn bidrog positivt till avkastningen. Aktier som stack ut var Hugo Boss, Shire, Fresenius och Novo Nordisk. Förvaltarna, Thorsten Winkelmann och Matthias Born, har lång erfarenhet av europeisk aktieförvaltning och har till sitt förfogande ett team om 6 personer samt tillgång till Allianz globala aktieanalysteam om 91 personer. Teamet är baserat i Frankfurt. Fondens investeringsprocess är fundamental bottom-up och de fokuserar på att hitta undervärderade stora europeiska kvalitetsbolag. Portföljen är koncentrerad, cirka 35 innehav, och omsättningshastigheten är låg vilket innebär att fondens innehav kan avvika kraftigt från index.

Tord Lundgren
Ställföreträdande CIO
JRS Fonder
tord.lundgren@jrsfonder.se
+46 8 407 64 13

 

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multiförvaltar- och singelförvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna. Verksamheten är en del av JRS Asset Management som förutom JRS Fonder består av affärsområdena JRS Private Banking och JRS Sports Management.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.Senaste nyheterna

Månader

År