2015-11-04

JRS Fonder får ny fondchef och ansvarig förvaltare

Den 1 oktober 2015 tog Tord Lundgren över ansvaret för JRS verksamhetsområde, JRS Fonder. Tord har tillsammans med sin företrädare Torbjörn Söderberg varit med och byggt upp fondverksamheten. Huvudfokus är att generera konkurrenskraftig avkastning till andelsägarna. Ambitionen är också att fortsätta utveckla erbjudandet och bli ännu vassare i distributionsledet. 

Tord Lundgren är sedan den 1 oktober 2015 ny fondchef och ansvarig förvaltare för JRS fonder. Det innebär att han operativt ansvarar för JRS verksamhetsområde, JRS Fonder. Tord efterträder Torbjörn Söderberg som på heltid kommer arbeta som chefstrateg och allokeringsansvarig för JRS samt ta plats i SICAV-bolagens styrelser. 

Sedan 2009 har Tord arbetat på JRS och har tillsammans med Torbjörn varit med att bygga upp fondverksamheten. Tord har också haft rollen som ställföreträdande CIO, del-ansvarig förvaltare och mandat- och fondanalytiker. Innan Tord kom till JRS hade han liknande roller inom Nordea-koncernen. Tord har en Fil Kand i nationalekonomi med inriktning mot kvantitativa metoder från Stockholms universitet.

Idag förvaltar JRS Fonder fem fonder, JRS Global Wealth, JRS Global Growth, JRS Global Bond Opportunity, JRS Trend och Fondmarknaden Global Edge1. Centralt i fondförvaltningen är allokeringen mellan olika tillgångsslag såsom aktier, företagsobligationer, alternativa strategier och räntor/ obligationer (statspapper). Förutom fördelningen mellan tillgångsslagen allokerar JRS aktivt mellan olika regioner, sektorer och teman. Att välja ut enskilda värdepapper på samtliga geografiska marknader överlåter JRS till externa förvaltare genom investeringar i metodiskt utvalda fonder.

- Även om Torbjörn och jag kommer fortsätta ha ett nära samarbete ser jag fram emot att axla ansvaret för JRS Fonder. Huvudfokus ligger givetvis på att generera konkurrenskraftig avkastning för våra andelsägare. Jag kommer också fortsätta arbetet med att se över och utveckla vårt fonderbjudande samt se till att vi blir ännu vassare inom extern distribution där det råder stenhård konkurrens, säger Tord Lundgren.

1 Fondmarknaden Global Edge är under namnändring till JRS Global Edge. Mer information om fonden kommer när tillsynsmyndigheten, CSSF, i Luxemburg godkänt ändringen. 

 

Lena Wange
Kommunikation och rapportering
JRS Fonder
lena.wange@jrsfonder.se
+46 8 407 64 29

 

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multiförvaltar- och singelförvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna.  Verksamheten är en del av JRS Asset Management som förutom JRS Fonder består av affärsområdena JRS Private Banking och JRS Sports Management.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.Senaste nyheterna

Månader

År