JRS Global Bond Opportunity

JRS Global Bond Opportunity Fund, JRS GBO, är en global obligationsfond med säte i Luxemburg. Fondens investeringsstrategi är flexibel vilket innebär att förvaltarna får investera på obligationsmarknaden utan några begränsningar vad gäller geografiska områden, sektorer eller valutor. Den flexibla förvaltningen ger förutsättningar att finna de mest attraktiva avkastningsmöjligheterna under rådande marknadsförhållanden världen över. JRS GBO har UCITS status vilket innebär full transparens, daglig likviditet och regelbunden rapportering.

Del-mandat med specifik kompetens

För att kunna erbjuda både bredd och djup i arbetet med att analysera den globala obligationsmarknaden sker förvaltningen av fonden i samarbete med tre av världens ledande kapitalförvaltare. Varje kapitalförvaltare representerar ett förvaltningsmandat.

Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Managements (GSAM) roll är att fokusera på investeringar i globala statsobligationer och obligationer utgivna på tillväxtmarknader. GSAM har lång erfarenhet av obligationsförvaltning med absolut avkastning i fokus och deras investeringsstrategi adderar en specialistkompetens som saknar motstycke när det gäller bredd och djup.

Schroders Investment Management

Förvaltningsmandatet som innehas av Schroders inriktar sig enbart på investeringar i globala företagsobligationer. Schroders har över 200 års erfarenhet av de finansiella marknaderna och har en världsledande position inom förvaltning av globala företagsobligationer.

Hillswick Asset Management

Hillswick Asset Managements mandat representerar förvaltning av amerikanska stats- och företagsobligationer med långa löptider. Hillswick har lång erfarenhet av kaptialförvaltning och har Under flera år lyckats överträffa jämförelseindex som är knutna till deras portföljer i amerikanska obligationer.

 

 

Fonden i korthet

  • Aktiv Tillgångsallokering
  • Hela obligationsspektrat
  • Topprankade ränteförvaltare
  • Globalt investeringsperspektiv
  • Riskindikator 3
  • Daglig likviditet

Senaste förvaltarkommentar

Förvaltarna Tord Lundgren, Joakim Serrebo och Erik Johansson ger sin syn på fondens senaste utveckling, aktuell strategi och framtidsutsikter

Läs mer

Läs fondens faktablad, andelsklass A SEK

I fondens faktablad får du en snabb inblick i fondens placeringsinriktning, risk och kostnader

Läs mer

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade