Fondfakta

Fondstatus Luxemburgbaserad UCITS IV fond
Andelsklass Klass RC, Klass HNW
Valutaklass SEK
Riskindikator 5
Startdatum 2009-05-26. Per 2015-06-05 slogs JRS Growth samman med JRS Global Growth, klass RC. Villkoret vid sammanslagningen var 1:1.
Startkurs 100
Jämförelseindex -
Fondbolag SEB Fund Services S.A.
Förvaltare Tord Lundgren, Joakim Serrebo och Erik Johansson
JRS Asset Management AB
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Förvaltningsavgift 2,30 %
Resultatbaserad avgift Nej
ISIN-nummer Klass RC LU1084807939

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade