Innehav

Informationen nedan uppdateras kvartalsvis. För senaste information hänvisas till aktuell månadsrapport under fliken Fondrapporter.

Innehav JRS Global Growth 2016-01-29

 

Tillgångsslag Fond/ ETF Beskrivning

Aktier

Amundi MSCI World EUR /  Amundi MSCI World USD 

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på MSCI World. Genom att  investera i de aktier som ingår i MSCI World index ska fonden ge motsvarande avkastning som index.

  Amundi ETF JPX-Nikkei 400 Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på JPX-Nikkei 400 index. Fonden har som mål att ge en daglig  avkastning som motsvarar den dagliga förändringen i index och ha ett maximalt tracking error mellan fondens NAV och index om 2 procent.
 

Allianz Europe Equity Growth

Fonden placerar i aktier som är noterade på de europeiska aktiemarknaderna. Förvaltarna fokuserar på stora europeiska kvalitetsbolag vars tillväxtpotential enligt dem inte återspeglas i aktiens pris. Förvaltaren fokuserar på enskilda bolag vilket gör att fonden över tid kan avvika från index gällande storlek på bolag och sektorvikt.

 

BlackRock European Equity Income

Fonden placerar i aktier som är noterade på de europeiska aktiemarknaderna. Förvaltarna investerar i stora och medelstora kvalitetsbolag med hög utdelningstillväxt över snittet.

 

Goldman Sachs US CORE 
 

Fonden investerar i aktier eller aktierelaterade värdepapper i amerikanska företag. Förvaltarnas strategi är en kombination av omfattande analys av det enskilda bolaget och datorstödd kvantitativ analys.

 

iShares Core S&P 500 ETF
 

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på S&P 500 index. Målsättnigen är att fonden ska ge motsvarande avkastning som index.

 

iShares China Large Cap ETF
 

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på FTSE China 50 Index. Fonden har som mål att ge en daglig avkastning som motsvarar den dagliga förändringen i index.

 

iShares MSCI Japan ETF

Börshandlad indexfond som följer utvecklingen på MSCI Japan index. Målsättnigen är att fonden skall ge motsvarande avkastning som index.

 

JPMorgan US Select

Fonden investerar i stora amerikanska bolag. Förvaltarna har till sitt förfogande ett stort analysteam och skapar sig ett informationsövertag genom grundlig företagsanalys. De använder sig av en egenutvecklad analysmodell som resulterar i en väldiversifierad, stil konsekvent och nära sektorneutral portfölj.

 

Schroder ISF Japanese Opportunities

Fondens investeringsstrategi är att identifiera och investera i undervärderade kvalitetsbolag genom att beräkna dess verkliga värde baserat på vinstutsikter på medel- och lång sikt samt även med kvalitativa faktorer. De är långsiktiga investerare och kommer att inneha aktien tills marknaden återspeglar dess värde. Förvaltaren fokuserar på enskilda bolag vilket gör att fonden kan över tiden avvika från index gällande storlek på bolag och sektor vikt.

 

Schroder QEP Global Core

Global aktiefond med en kvantbaserad investeringsprocess där de kombinerar fundamental analys med insyn i olika marknadsbeteenden. Resultatet är en diversifierad och aktivt förvaltad indexnära fond.

 

UBS US Growth

Fonden investerar i amerikanska kvalitetsbolag, som har en stark marknadsposition, teknologiförsprång eller unik konkurrensfördel. Förvaltarna anser att dessa egenskaper möjliggör för företagen att generera hög avkastning och en försäljnings- och resultattillväxt över snittet. 

Räntor/ Obligationer

Cicero Avkastningsfond

En aktivt förvaltad räntefond med etisk profil. Fonden kan investera i instrument utgivna av stat och kommun samt i företagsobligationer och företagskrediter. Genomsnittlig löptid uppgår till 5 år. 

Företagsobligationer JRS Global Bond Opportunity SEK /JRS Global Bond Opportunity USD1

JRS Global Bond Opportunity är en flexibel räntefond som placerar globalt i statsobligationer, företagsobligationer, high yields och Emerging Market Debt. Fonden förvaltas aktivt, vilket innebär att allokeringen mellan de olika räntetillgångsslagen, regionerna, länderna och sektorena konstant förändras i takt med hur den globala ekonomin och marknaden utvecklas.

1 JRS Fonder, som är en del av JRS Asset Management AB, är även förvaltare av fonden JRS Global Bond Opportunity. Därmed föreligger en intressekonflikt som hanterats  genom att JRS inte tar ut någon förvaltningsavgift för investeringen i JRS Global Bond Opportunity.

.

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade