Målgrupp

Sparande i fondförsäkring

Fonden passar dig som vill ha en professionellt förvaltad global aktiefond men som saknar kunskap och tid att ta aktiv del i placeringsbesluten. Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst fem år. Innehav i EUR ska valutasäkras till 100 procent och innehav i USD till 50 procent.

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade