JRS Global Wealth

Fonden är en absolutavkastande aktivt förvaltad fondandelsfond som har för avsikt att skapa den bästa sammansättningen av fonder. Fonden har ett globalt investeringsperspektiv och investerar i en blandning av fonder inom olika tillgångsslag.

Väl beprövad investeringsprocess

För att hitta en effektiv fördelning mellan olika tillgångsslag marknader och sektorer arbetar förvaltarteamet med en investeringsprocess som grundas på fundamental och kvantitativ analys. Aktiva allokeringsbeslut baseras i huvudsak på relativt kortsiktiga marknadsvyer och implementeras med hjälp av börshandlade indexfonder. Vid urvalet av enskilda fonder med olika inriktningar tillämpas en process för mandat- och fondanalys.

Investerar i flera olika tillgångsslag

Fonden placerar i tillgångsslagen räntor/ obligationer, företagsobligationer, aktier och alternativa strategier. Normalvikten för tillgångsslagen anges i diagrammet till höger. Fondens tillgångar i euro valutasäkras till 100 procent och innehav i amerikanska dollar valutasäkras 50 till 100 procent.

 

 

Fonden i korthet

  • Fondförsäkring
  • Aktiv Tillgångsallokering
  • Riskindikator 4
  • Investerar globalt
  • Daglig likviditet

Senaste förvaltarkommentar

Förvaltarna Tord Lundgren, Joakim Serrebo och Erik Johansson ger sin syn på fondens senaste utveckling, aktuell strategi samt framtidsutsikter

Läs mer

Tillgångsslagens normalvikt

Läs fondens faktablad

I fondens faktablad får du en snabb inblick i fondens placeringsinriktning, risk och kostnader

Läs mer

Tillgänglig via

SEB Trygg Liv
Folksam
Avanza
SPP
Skandia fondtorg
Movestic
Länsförsäkringar
Carnegie via MFEX
Erik Penser via Nasdaq OMX
Garantum via Nasdaq OMX

Relaterade länkar

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade