Fondfakta

 Fondstatus Luxemburgbaserad UCITS IV fond
 Andelklasser Klass RC, Klass HNW
Valutaklasser SEK
 Riskindikator 4
 Startdatum 2009-05-27. Per 2015-06-05 slogs JRS Wealth samman med JRS Global Wealth, klass RC. Villkoret vid sammanslagningen var 1:1.
 Startkurs 100
 Fondbolag SEB Fund Services S.A.
 Förvaltare Tord Lundgren
JRS Asset Management AB
 Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
 Förvaltningsavgift 1,70 %
Resultatbaserad avgift Nej
 ISIN nummer Klass RC LU1084806881
 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade