Målgrupp

Sparande i fondförsäkring


Fonden passar dig som vill ha en professionellt förvaltad balanserad fond som placerar globalt i både aktiefonder och räntefonder men som saknar kunskap och tid att ta aktiv del i placeringsbesluten. Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst två år och som sparar i fondförsäkring.

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade