Risk

Målet för JRS Wealth är att över tiden skapa absolutavkastning genom en riskkontrollerad och aktiv tillgångs- och fondallokering.

  • Målet är att över tid skapa absolutavkastning genom riskkontroll och aktiv tillgångs- och fondallokering

  • Historiskt riskintervall (standardavvikelse) 1 till 16 procent (globala aktier 6 till 33 procent)

  • Fonden består av 15 till 20 underliggande fonder

  • Handel enbart i daglig- eller veckobaserade fonder

  • Investerar i rabatterade fondklasser där rabatten återförs till fonden

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade