Aktiv förvaltning i fokus

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multi-förvaltarfonder och singel-förvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna.

JRS Fonder är en del av JRS Asset Management som i sin tur är verksam inom områdena family office, diskretionär kapitalförvaltning, juridisk rådgivning och sportagentverksamhet. JRS Asset Management har cirka 30 anställda fördelade på kontoren i Stockholm och Malmö.

JRS Fonder i korthet

  • JRS Fonder är en del av JRS Asset Management AB
  • Erfaret och brett team om sju stycken, varav fem i förvaltarteamet
  • Förvaltar åtta fonder med fokus på Aktiv Tillgångsallokering
  • Övervägande del multi-förvaltade fonder
  • Under tillsyn av Finansinspektionen och dess motsvarighet i Luxemburg, CSSF

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade