Regler för bästa orderutförande vid handel i fonderna

 

Länk till JRS Policy för bästa orderutförande vid handel i fonderna

För infomation om respektive fondbolags regler för bästa orderutförande hänvisas till:

SEB Fund Services SA - JRS Global Wealth, JRS Global Growth, JRS Global Asset Allocation och JRS Trend

Oppenheim Asset Management, Deutsche Bank - JRS Global Bond Opportunity
 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade