Förvaltarteam

JRS Fonders förvaltarteam kännetecknas av lång erfarenhet och specialistkompetens inom olika discipliner. Teamet som består av tre personer leds av Tord Lundgren. Förutom den aktiva förvaltningen av fonderna arbetar förvaltningsteamet med analys, portföljkonstruktion, mandat- och fondutvärdering samt underliggande handel.

Tord Lundgren

Fondchef och ansvarig för fondförvaltning

Arbetar även som mandat- och fondanalytiker med ansvar för analys av absolutavkastande fonder. Tord Lundgren har varit anställd på JRS Fonder sedan 2009.

Tidigare befattningar

Fondförvaltare och fondanalytiker Nordea Investment Management, 2002-2008, och Returnplus,  2000-2001. 

Erfarenheter inom olika discipliner

  • Finansiella sektorn, 15 år
  • Aktiv Tillgångsallokering, 14 år
  • Fondförvaltning, 10 år
  • Mandat- och fondanalys, 15 år

Övrigt

Kandidatexamen i ekonomi och statistik från Stockholms universitet, 2000

 

Joakim Serrebo 

Handel och portföljkontroll

Anställd på JRS Fonder sedan 2009.

Tidigare befattningar

Har tidigare haft roller som systemutvecklare och marknadsoperatör inom Univits Markets AB, 2000-2008. Joakim har en magisterexamen i finansiell ekonomi vid Stockholms Universitet.

Erfarenhet inom olika discipliner

  • Finansiella sektorn, 12 år
  • Aktiv Tillgångsallokering, 7 år
  • Fondförvaltning, 7 år

Övrigt

Joakim har en magisterexamen i finansiell ekonomi vid Stockholms Universitet, 1999

 

Erik Johansson

Handel och portföljkontroll

Tidigare befattningar

Började arbeta på JRS Fonder 2011. Kom närmast från Carnegie Privattjänst och Carnegie Private Banking där Erik arbetade som aktiemäklare och rådgivare inom Client Support. Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet.

Erfarenhet inom olika discipliner

  • Finansiella sektorn, 9 år
  • Aktiv Tillgångsallokering, 4 år

Övrigt

Magisterexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet, 2003

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade