Fokus på Aktiv Tillgångsallokering

Det centrala i JRS Fonders förvaltningskoncept är att kapitalet ska vara väl fördelat mellan bland annat olika tillgångslag, marknader, sektorer och teman. Att statiskt fördela kapitalet genom strategisk allokering är inte tillräckligt för att uppnå ett bra resultat. Det kontinuerliga informationstillflödet bidrar till att förvaltaren ständigt måste bevaka marknaden och dess effekter på investeringarna. Händelser på marknaden innebär att självklarheter som gällt tidigare inte nödvändigtvis kan appliceras i nuläget och får som följd att portföljens viktning regelbundet måste ses över genom så kallad taktisk allokering.

 

Allokering i två huvdsteg

  • Strategisk allokering
  • Taktisk allokering

 

Fyra tillgångsslag

JRS Fonder allokerar primärt inom fyra olika tillgångsslag

  • Aktier
  • Räntor/ Obligationer
  • Företagsobligationer
  • Alternativa strategier

 

JRS allokeringsfonder

I broschyren JRS Allokeringsfonder finns mer information om JRS Wealth och JRS Growth.

Ladda ner broschyren

Relaterade länkar

Investeringsprocess
Förvaltarteam

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade