JRS Fonder har en bred organisation

JRS Fonders organisation kretsar kring förvaltarteamet. Förvaltningsteamet leds av Tord Lundgren som har lång erfarenhet av allokering och fondutvärdering. Tord arbetar på en armlängds avstånd från JRS Asset Managements chefsstrateg/CIO, Torbjörn Söderberg, som fungerar som bollplank och sakkunnig vid alla större allokerings- och implementeringsbeslut. För att säkerställa att fonderna upprättas och förvaltas enligt gällande legala krav samt att teamet ställer höga krav på transparens och konkurrenskraftig rapportering till kunder och samarbestpartners läggs stor vikt på legala frågor, riskkontroll, kommunikation och rapportering. I JRS Fonder ingår också teamet som arbetar med extern distribution.  

 

Fondbolag

Beroende på aktuell fond samarbetar JRS med följande:

  • SEB Fund Services S.A.

Förvaringsinstitut

Beroende på aktuell fond samarbetar JRS med följande:

  • Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Tillsynsmyndighet

  • Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg

Auktoriserade revisorer

  • KPMG Audit, Luxemburg

Relaterade länkar

Förvaltarteam

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade