Externt nätverk av ledande kapitalförvaltare

JRS Fonder är en mindre aktör som erbjuder fonder som investerar globalt. För att erbjuda en trovärdig och konkurrenskraftig global förvaltningstjänst samarbetar JRS Fonder med ledande internationella kapitalförvaltare. De externa strategernas specialistkompetenser inom makroanalys samt deras kunnande bland specifika marknader, tillgångslag och emittenter, oavsett land och region, är ett viktigt inslag när JRS Fonder sammanställer sina analyser.

JRS Fonder har genom sitt nätverk access till förvaltning av hög kvalititet. De externa förvaltarnas beslut grundas på fundamental analys av topprankade analytiker och strateger. Genom nätverket har JRS Fonder också access till trendanalys och beslutsunderlag från olika kvantitativa modeller som bygger på flera års studier. Resultatet av analyserna och beslut om viktförändringar i olika tillgångsslag kommuniceras kontinuerligt till JRS Fonders förvaltningsteam och blir ett viktigt inslag när JRS Fonder sammanställer sina egna analyser.

Relaterade länkar

 

Oberoende strateger

BCA Research
Roubini Economics
GaveKal Research

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade