Fondfakta

Fondstatus Luxemburgbaserad UCITS IV fond
Andelsklass Klass HNW
Valutaklass SEK
Riskindikator 7
Startdatum 2009-12-03
Startkurs 1 000
Fondbolag SEB Fund Services S.A.
Förvaltare Tord Lundgren
JRS Asset Management AB
Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken S.A.
Förvaltningsavgift HNW 1,25 %
Resultatbaserad avgift Tillkommer 20 % rörligt arvode på
avkastning som överstiger 3-mån STIBOR
ISIN-nummer LU0470415463

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade