Fondrapporter

Månadsrapport:

2012

Månadsrapport JRS Trend jan 2012
Månadsrapport JRS Trend feb 2012
Månadsrapport JRS Trend mars 2012
Månadsrapport JRS Trend april 2012
Månadsrapport JRS Trend maj 2012
Månadsrapport JRS Trend juni 2012
Månadsrapport JRS Trend juli 2012
Månadsrapport JRS Trend aug 2012
Månadsrapport JRS Trend sep 2012
Månadsrapport JRS Trend okt 2012
Månadsrapport JRS Trend nov 2012
Månadsrapport JRS Trend dec 2012

2013

Månadsrapport JRS Trend jan 2013
Månadsrapport JRS Trend feb 2013
Månadsrapport JRS Trend mars 2013
Månadsrapport JRS Trend april 2013
Månadsrapport JRS Trend maj 2013
Månadsrapport JRS Trend juni 2013
Månadsrapport JRS Trend juli 2013
Månadsrapport JRS Trend augusti 2013
Månadsrapport JRS Trend september 2013
Månadsrapport JRS Trend oktober 2013
Månadsrapport JRS Trend november 2013
Månadsrapport JRS Trend december 2013

2014

Månadsrapport JRS Trend januari 2014
Månadsrapport JRS Trend februari 2014
Månadsrapport JRS Trend mars 2014
Månadsrapport JRS Trend april 2014
Månadsrapport JRS Trend maj 2014
Månadsrapport JRS Trend juni 2014
Månadsrapport JRS Trend juli 2014
Månadsrapport JRS Trend augusti 2014
Månadsrapport JRS Trend september 2014
Månadsrapport JRS Trend oktober 2014
Månadsrapport JRS Trend november 2014
Månadsrapport JRS Trend december 2014

2015

Månadsrapport JRS Trend januari 2015
Månadsrapport JRS Trend februari 2015
Månadsrapport JRS Trend mars 2015
Månadsrapport JRS Trend april 2015
Månadsrapport JRS Trend maj 2015
Månadsrapport JRS Trend juni 2015
Månadsrapport JRS Trend juli 2015
Månadsrapport JRS Trend augusti 2015
Månadsrapport JRS Trend september 2015
Månadsrapport JRS Trend oktober 2015
Månadsrapport JRS Trend november 2015
Månadsrapport JRS Trend december 2015

2016

Månadsrapport JRS Trend januari 2016
Månadsrapport JRS Trend februari 2016
Månadsrapport JRS Trend mars 2016
Månadsrapport JRS Trend april 2016
Månadsrapport JRS Trend maj 2016
Månadsrapport JRS Trend juni 2016

Månadsrapport JRS Trend juli 2016
Månadsrapport JRS Trend aug 2016
Månadsrapport JRS Trend sep 2016
Månadsrapport JRS Trend okt 2016

Rapporterna innehåller info om

  • Marknadsutveckling
  • Strategi och utfall
  • Framtidsutsikter
  • NAV utveckling sedan start
  • Innehav 
  • Avkastning och risk

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade