2015-10-06

Schroder QEP Global Core - månadens fond i fokus

Schroder QEP Global Core utvecklades bättre än fondens jämförelseindex under september. Bidrag till överavkastningen kom från aktieval i konsumentvarusektorn och undervikt i hälsovård- och biotekniksektorn. Fonden är en Global aktiefond med en kvantbaserad investeringsprocess där förvaltarteamet kombinerar fundamental analys med insyn i olika marknadsbeteenden. Investeringsprocessen har lång historik och styrkan ligger framför allt i att utveckla aktiestrategier som baseras på finansiella, ekonomiska och beteendemässiga insikter. Teamet använder sig av beslutsträd för att rangordna aktiernas sannolikhet att överavkasta gentemot index. Beroende på sektorer och regioner ser beslutsträden olika ut. De utformas utifrån analys av vilka parametrar som är viktiga och hur sektorer och regioner samt mönster och beteende utvecklats historiskt. Resultatet är en diversifierad och aktivt förvaltad indexnära fond som förvaltas av QEP1 Investment Team. Teamet har lång erfarenhet, har arbetat länge tillsammans och är baserade i London, Sydney, New York och Hong Kong. 

Andreas Söderström
Mandat- och fondanalytiker
JRS Fonder
andreas.soderstrom@jrsfonder.se
+46 8 407 64 18

1 Quant Equity Products

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett brett utbud av multiförvaltar- och singelförvaltarfonder. Förvaltarteamet är experter inom Aktiv Tillgångsallokering och mandat- och fondanalys. JRS Fonder samarbetar med ett globalt nätverk av ledande kapitalförvaltare och som investerare i JRS fonder får du access till de världsledande portföljerna. Verksamheten är en del av JRS Asset Management som förutom JRS Fonder består av affärsområdena JRS Private Banking och JRS Sports Management.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.Senaste nyheterna

Månader

År