2012

2012-12-12

JRS Growth nov 2012

Läs hela månadsrapporten via länken:

Månadsrapport JRS Growth, klass A, nov 2012


2012-12-12

JRS Wealth nov 2012

Läs hela månadsrapporten via länken:

Månadsrapport JRS Wealth, klass A, nov 2012


2012-12-12

JRS Global Asset Allocation nov 2012


2012-12-12

JRS Trend nov 2012

Läs hela månadsrapporten via länken:

Månadsrapport JRS Trend nov 2012


2012-12-12

JRS Global Bond Opportunity nov 2012


2012-12-12

JRS Liquidity nov 2012

Läs hela månadsrapporten via länken:

Månadsrapport JRS Liquidity, klass A, nov 2012


2012-11-08

JRS Liquidity okt 2012

Läs hela månadsrapporten via länken:


2012-11-08

JRS Global Asset Allocation okt 2012

Läs hela månadsrapporten via länken:

Månadsrapport JRS Global Asset Allocation okt 2012