Investerarrelationer

JRS Fonder ställer höga krav på kommunikation och rapportering. Ambitionen är att förse kunder, samarbetspartners, myndigheter och media med information av hög klass och därigenom medverka till en korrekt utvärdering av JRS fonder. JRS Fonders primära kommunikationskanal är webben, www.jrsfonder.se.

Exempel på publikationer och rapporter, inklusive webb, som ges ut av JRS Fonder


 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade