Fondutbud

JRS Fonder erbjuder förvaltning av kapital genom ett antal multi-förvaltarfonder och singel-förvaltarfonder. JRS multi-förvaltarfonder ger tillgång till världens främsta förvaltare och risken fördelas aktivt mellan olika tillgångsslag, marknader, sektorer, stilar, teman och investeringsprocesser. För att möta specifika behov och investeringsmöjligheter erbjuder
JRS Fonder också kundanpassade singel-förvaltarfonder.

Räntefond       Blandfond       Aktiefond      Absolutavkastande
fond

JRS Global Bond Opportunity
-UCITS IV
-Multi-förvaltarfond

JRS Trend
-UCITS IV
-Singel-förvaltarfond

 
JRS Global Growth
-UCITS IV
-Multi-förvaltarfond

JRS Global Wealth
-UCITS IV
-Multi-förvaltarfond

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade