Taktisk allokering för en effektiv portfölj

Det kontinuerliga informationstillflödet bidrar till att förvaltaren ständigt måste bevaka marknaden och dess effekter på investeringarna. Händelser på marknaden innebär att självklarheter som gällt tidigare inte nödvändigtvis kan appliceras i nuläget och får som följd att portföljens viktning regelbundet måste ses över genom så kallad taktisk allokering.

Förutom att allokera mellan olika tillgångsslag sker den taktiska allokeringen även i andra led såsom, marknader, sektorer, stilar, teman och investeringsprocesser. Syftet är att åstadkomma en hög och stabil avkastning samtidigt som risken kontinuerligt bevakas. När varje enskild händelse som kan påverka investeringarnas utveckling analyserats och satts i relation till den aktuella Bottom-Up analysen fastställer förvaltarteamet allokeringen mellan tillgångsslagen.

 

 

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade