Målgrupp

Produkten passar dig som vill ha en systematiskt förvaltad svensk fondandelsfond med vida restriktioner angående exponering mot svenska aktier och svenska räntor men som saknar tid, kunskap eller inte vill ta aktiv del i placeringsbesluten. Din placeringshorisont bör vara minst tre år.

JRS Asset Management AB
© Copyright JRS Asset Management AB 2015. Alla rättigheter reserverade